Valg til bestyrelsen

Følgende blev valgt til bestyrelsen; xxxxxx

Øvrige punkter

I 2016 drøftede vi... og besluttede

Beretning (Link)

Referat (link)